Tapu iptali ve tescil davası, tapu kütüğünde yer alan mülkiyet haklarının hukuka aykırı şekilde tescil edilmesi durumunda açılan bir davadır. Halk arasında bu davalara “tapu iptal davası” denildiği de görülmektedir. Bu dava, taşınmazın gerçek hak sahibine tescil edilmesini amaçlamaktadır. Davanın temelinde, tapu kaydının gerçek hak durumunu yansıtmaması ve bu durumun düzeltilmesi yatmaktadır. Mahkeme kararı kesinleşmeden icra edilemez ve bu nedenle istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanması gerekir. Dolayısıyla bu tip davalarda en iyi gayrimenkul avukatı ile çalışılması tavsiye edilmektedir. Bu tür davalar genellikle taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde açılır ve kesin yetkili olarak kabul edilir.

Doğal Bal Doğal Bal

Tapu İptali ve Tescil Davasının Açılma Sebepleri ve Tarafları

Bu dava türünde, tapu sicilindeki yolsuz tescil işlemleri sonucu hak kaybına uğrayan herkes tarafından dava açılabilir. Davalar genellikle tapu kütüğünde adı tescilli maliklere, malik sağ olmadığı durumlarda mirasçılara veya üçüncü kişilere karşı açılır. Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle açılan davalar hazineye karşı da açılabilir. Ayrıca, davada iyiniyetli üçüncü kişilerin durumu da dikkate alınır; tapu kütüğündeki tescilin hukuka aykırı olduğundan habersiz olan ve bunu bilmemesi mümkün olan kişiler iyiniyetli olarak kabul edilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, hatalı kadastro tespiti, hukuki ehliyetsizlik gibi bir çok farklı nedenle tapu iptali ve tescil davası açılabilir.

Tapu İptali ve Tescil Davasının Süresi ve Maliyeti

Genel olarak, tapu iptali ve tescil davalarında zamanaşımı bulunmaz. Ancak, bazı istisnai durumlarda zamanaşımı süreleri mevcuttur. Örneğin, kadastro işlemi nedeniyle açılan tapu iptal ve tescil davalarında 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Davanın süresi mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişebilir ve yaklaşık 1,5 yıl sürmesi beklenir, istinaf ve temyiz aşamaları da dahil edildiğinde süre çok daha fazla uzayabilir. Yargılama masrafları, davacı tarafından peşin olarak ödenir ve davayı kaybeden taraf yargılama masraflarına hükmedilebilir. Ancak genellikle bu davalar belirsiz alacak davası olacak açılır.

Bu bilgiler, tapu iptali ve tescil davalarının karmaşık ve detaylı bir süreç olduğunu göstermektedir. Bu tür davalarda, hukuki danışmanlık ve doğru prosedürlerin takibi önem arz etmektedir. Daha fazla bilgi için bu içeriğin alıntılandığı Delil Hukuk Bürosu web sitesini inceleyebilirsiniz: https://www.delilavukatlik.com/ankara-gayrimenkul-avukati