KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

GÜNDEM 02.08.2022, 15:21
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
ÇOCUK GELİŞİMİ
Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans mezunu
olmak, Çocuk Gelişimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Çocuk
Gelişimi Eğitimi alanında Doktora yapıyor olmak. Lisans mezuniyeti sonrası
alanında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak.
İLK VE ACİL YARDIM
Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği
Uzmanlığı Eğitici Belgesine sahip olmak (Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı onaylı) ve Lisans mezuniyeti sonrasında Yükseköğretim
Kurumlarında İlk ve Acil Yardım Programında en az 2 (iki) yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.
ODYOMETRİ VE TIBBİ LABORUVAR TEKNİKLERİ
Odyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak, Odyoloji alanında Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak ve Odyoloji alanında Doktora yapıyor olmak.
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak, Biyomedikal
Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak ve Biyomedikal
Mühendisliği alanında Doktora yapıyor olmak. Yüksek Lisans mezuniyeti
sonrası Yükseköğretim Kurumlarında alanında ders verme deneyimine
sahip olmak.
YABANCI DİİLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olmak, aynı alanda Yüksek
Lisans yapmış olmak ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Doktora yapıyor
olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olmak, Uygulamalı Dil Bilimi
alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası
alanında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak.


A-SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru 02.08.2022 Giriş Sınavı 26.08.2022
Son Başvuru (Mesai Bitimi) 16.08.2022 Giriş Sınav Saati 10:00
Ön Değerlendirme Sonuç İlan 23.08.2022
Giriş Sınav Yeri İlgili Birimlerde
Nihai Değerlendirme Sonuç 31.08.2022
BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER ŞUNLARDIR
1. Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No'sunu, yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Başvuru Formu
2. Özgeçmiş
3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
4. Yabancı dil sınavı (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.
5. Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (E-devletten alınan kare kodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici
mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmî Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)
6. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi. (E-devletten alınacak kare kodlu öğrenci belgesi kabul edilir.)
7. Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise
askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
9. Adli sicil kaydı. (E-devletten alınacak karekodlu sicil kaydı kabul edilir.)
10. Lisans Transkripti (Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü veya E-devletten alınmış karekodlu belge kabul edilir.)
11. Bonservis (Deneyim şartı aranan ilanlar için gereklidir.)
12. SSK Hizmet Dökümü (Deneyim şartı aranan ilanlar için gereklidir.)
13. Hizmet Belgesi (Kamu çalışanlar için - Kıdem şartı aranan ilanlar için gereklidir.) 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@