Kamuya ve özel sektöre güvenlik görevlisi alımı yapılıyor

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör bünyesine en az lise mezunlarından güvenlik görevlisi alımı yapılıyor.

GENEL 16.01.2023, 01:34 16.01.2023, 01:47
Kamuya ve özel sektöre güvenlik görevlisi alımı yapılıyor

Bunun yanı sıra özel sektör bünyesine de binlerce özel güvenlik görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. Biz de bu yazımızda kamuya yapılan güvenlik görevlisi alımının detaylarına yer verdik.

Silahlı ve silahlı güvenlik görevlisi kadrosunda istihdam etmek üzere yapılacak alımda başvuru genel şartları şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

GÜVENLİK ALIMLARI
Kamuya yapılan güvenlik alımları şu şekilde:
OGM güvenlik görevlisi alımı ilanı için.pdf

MSB güvenlik görevlisi alımı ilanı için.pdf
AFAD güvenlik görevlisi alımı ilanı için.pdf
Alanya Alaattin Keykubat güvenlik görevlisi alımı ilanı için.pdf
DSİ güvenlik görevlisi alımı ilanı için.pdf
İletişim Başkanlığı güvenlik görevlisi alımı ilanı için.pdf

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@